HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 11. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 18. svibnja 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 10. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 4. svibnja 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129