HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

14. travnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, tijela javne vlasti te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. do 28. travnja 2014. godine.

Više ...


10. travnja 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) poziva sve relevantne sudionike koji podliježu odredbama Uredbe Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) na davanje komentara putem javne rasprave na ACER-ove Upute za dostavljanje tržišnih transakcija.

Više ...


Na 7. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 21. ožujka 2014. donesena su sljedeća rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije:

te sljedeće odluke:

i sljedeća mišljenja:

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2014 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129