HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 22. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 26. listopada 2015. donesene su sljedeće odluke:


Na 21. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 12. listopada 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Poziv za podnošenje zahtjeva za određivanje nominiranog operatora tržišta električne energije

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015., o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 20I5 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management - CACM), svaka država čiji je elektroenergetski sustav povezan sa Zonom trgovanja u drugoj državi članici osigurava određivanje jednog ili više nominiranih operatora tržišta električne energije (nominated electriciy market operator - NEMO). U tu svrhu Hrvatska energetska regulatorna agencija poziva na podnošenje zahtjeva za određivanje NEMO-a.

(See the English version.)


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129