HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

19. rujna 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 19. rujna do 3. listopada 2014. godine.

Više ...


12. rujna 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina a koju provodi operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 12. do 29. rujna 2014. godine.


Na 19. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 26. kolovoza 2014. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


25. srpnja 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) poziva sve sudionike na tržištu električne energije i plina koji podliježu odredbama Uredbe Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) na davanje komentara putem javne rasprave na ACER-ove Upute za dostavljanje tržišnih transakcija (TRUM) i Uvjete za registraciju sustava za dostavu podataka (RRM).

Više ...


Arhiva...

Copyright © 2005-2014 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129