HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 16. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 15. srpnja 2014. donesena su sljedeća rješenja o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti:

i sljedeća rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije:

te sljedeće odluke:

i sljedeća mišljenja:


Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 30. lipnja 2014. donesena su sljedeća rješenja o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti:

i sljedeća rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije:

te sljedeće odluke:

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2014 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129