HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 14. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 08. lipnja 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro

8. lipnja 2015. - Upravno vijeće HERA-e je, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Metodologija), donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina energetskom subjektu Plinacro d.o.o. (Odluka). Odlukom je okončana službena procedura izvanredne revizije iznosa tarifnih stavki po zahtjevu Plinacro d.o.o. a njome se revidiraju iznosi tarifnih stavki utvrđeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki iz srpnja 2013. godine (Odluka iz 2013.) za preostale godine prvog regulacijskog razdoblja, odnosno za 2015. i 2016. godinu. Odluka stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

Više ...


Na 13. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 29. svibnja 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129