HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Doneseni Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

23. srpnja 2015. - Zakon o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) u članku 59. propisuje obvezu Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) da po pribavljenom mišljenju operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava te aktivnih opskrbljivača električnom energijom donese Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

HERA je o prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom pribavila mišljenje HEP-Operatora distribucijskog sustava, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i aktivnih opskrbljivača električnom energijom te je održala savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine, nakon čega je HERA 23. srpnja 2015. godine na 17. sjednici Upravnog vijeća donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Više ...


Donesena Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

23. srpnja 2015. - Upravno vijeće HERA-e je, u skladu s člankom 52. stavkom 8. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13) donijelo Metodologiju za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (Metodologija) kojom se određuje način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje električne energije u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene, aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava te aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava. Metodologija će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Više ...


Na 16. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 17. srpnja 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129