HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

27. siječnja 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja 2015. godine do 10. veljače 2015. godine.

Više ...


Na 28. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 30. prosinca 2014. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129