HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Okončana Javna rasprava o prijedlogu 10-godišnjeg plana razvoja PLINACRO-a

23. travnja 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o okončanju javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015. - 2024. (dalje: Plan razvoja) koja je održana od 2. do 17. travnja 2015. U javnoj raspravi su sudjelovala tri energetska subjekta iz Republike Hrvatske. Na osnovi opravdanih zahtjeva zaprimljenih u javnoj raspravi, HERA može od operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. zatražiti korekciju Plana razvoja, dok će nakon provedene korekcije HERA provesti daljnju proceduru odobravanja plana temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14).

U tijeku izvanredna revizija iznosa tarifnih stavki za transport plina

23. travnja 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku izvanredna revizija iznosa tarifnih stavki za transport plina za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 85/13 i 158/13). Odobreni Plan razvoja je jedan od elemenata na osnovu kojih će se provesti izvanredna revizija. HERA planira odluku o iznosu tarifnih stavki donijeti do kraja svibnja 2015. godine, a novi iznos tarifnih stavki bi se trebao primjenjivati od početka plinske godine 2015./16.


Na 8. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 31. ožujka 2015. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129