HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 22. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 31. listopada 2014. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


25. srpnja 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) poziva sve sudionike na tržištu električne energije i plina koji podliježu odredbama Uredbe Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) na davanje komentara putem javne rasprave na ACER-ove Upute za dostavljanje tržišnih transakcija (TRUM) i Uvjete za registraciju sustava za dostavu podataka (RRM).

Više ...


Arhiva...

Copyright © 2005-2014 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129