HERA

Propisi - Električna energija

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13)

  1. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
    (Narodne novine, br. 158/13)
  2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
    (Narodne novine, br. 56/15)
  3. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
    (Narodne novine, br. 116/13, 38/14)
  4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
    (Narodne novine, br. 63/15)
  5. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
    (Narodne novine, br. 49/12)
  6. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
    (Narodne novine, br. 49/12)
  7. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
    (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
  8. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
    (Narodne novine, br. 88/12)
  9. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
    (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15)
  10. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
    (Narodne novine, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14)
  11. Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
    (Narodne novine, br. 128/13)
  12. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
    (Narodne novine, br. 84/13, 20/14)
  13. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
    (Narodne novine, br. 34/15)
  14. Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
    (HEP-OPS, 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012, 11/2013)
  15. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
    (HOPS, 3/2015)
  16. Tarifni sustav za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
    (Narodne novine, br. 143/06, 26/10)
  17. Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
    (Narodne novine, br. 143/06, 26/10)
  18. Pravila djelovanja tržišta električne energije
    (Narodne novine 135/06, 146/10, 90/12)
  19. Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
    (Narodne novine 121/13, 82/14, 132/14)
  20. Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
    (Narodne novine 37/11, 42/11)
  21. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
    (Narodne novine, br. 133/14)
  22. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
    (Narodne novine, br. 133/06, 135/11)
  23. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
    (Narodne novine, br. 28/06)
  24. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
    (Narodne novine, br. 52/06)
  25. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
    (Narodne novine, br. 36/06)
  26. Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
    (Narodne novine, br. 56/15)
  27. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
    (Narodne novine, br. 14/06)
  28. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
    (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
  29. Cjenik nestandardnih usluga
    – u djelatnosti distribucije električne energije,
    – u djelatnosti distribucije električne energije – Mjerne usluge,
    – u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.
    (HEP-ODS, 08/2009)
  30. Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP - Operatora prijenosnog sustava d.o.o.
    (HEP-OPS, 5/2006)
  31. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
    (HROTE 16.04.2014.)
  32. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
    (Narodne novine, br. 137/14)

Arhiva...

Copyright © 2005-2015 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129