Popis opskrbljivača koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije sa HROTE-om

Opskrbljivači koji trenutačno aktivno opskrbljuju krajnje kupce:
  • CRODUX PLIN d.o.o.
  • ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.
  • GEN-I Hrvatska d.o.o.
  • HEP ELEKTRA d.o.o.
  • HEP - Opskrba d.o.o.
  • MET Croatia Energy Trade d.o.o.
  • PETROL d.o.o.
  • Proenergy d.o.o.
  • RWE Energija d.o.o.

Zadnja izmjena: 5. travnja 2019.

Copyright © 2005-2019 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –