Popis opskrbljivača koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om

Opskrbljivači koji trenutačno aktivno opskrbljuju krajnje kupce:

  • HEP - Opskrba d.o.o.
  • HEP ELEKTRA d.o.o. (opskrbljivač u obvezi javne usluge)
  • GEN-I Hrvatska d.o.o.
  • E.ON Energija d.o.o.
  • PETROL d.o.o.
  • MET Croatia Energy Trade d.o.o.
  • ENNA Opskrba d.o.o.

Zadnja izmjena: 18. listopada 2021.