Regulirane cijene - Električna energija

 1. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 65/21)
 2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 112/18)
 3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 112/18)
 4. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)