Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

15. Opskrba plinom
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d.
Ulica kralja Tomislava 45
48260 Križevci
21846792292 010008841 010008841-333-13/07-I/12-II/17 07.11.2017. 5 godina    
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-336-13/07-I/12 27.11.2012. 5 godina    
HUMPLIN d.o.o. za distribuciju plina
Lastine 1
49231 Hum na Sutli
35352838790 080661024 080127624-0338/07-I/12-II/17 14.12.2017. 5 godina    
ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom
Celine 2
49210 Zabok
67774118826 080176836 080176836-0340/07-I/12-II/17 14.12.2017. 5 godina    
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
Obrtnička 4
40000 Čakovec
29035933600 070028763 070028763-0341/07 12.12.2007. 15 godina    
HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek
41317489366 030070500 030070500-0342/07 12.12.2007. 15 godina    
PAPUK d.o.o.
Vladimira Nazora 14
33515 Orahovica
95664025141 010027034 010027034-0343/07-I/12-II/17 14.12.2017. 5 godina    
MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina
Trg kralja Tomislava 6
44320 Kutina
78223722602 080439775 080439775-0345/08-I/12-II/17 06.01.2018. 5 godina    
MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje
Trg Ante Starčevića 3A
10431 Sveta Nedelja
85690422241 080134713 080134713-0346/08-I/12-II/17 06.01.2018. 5 godina    
ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
55460105464 080177689 080177689-0347/08-I/12-II/17 06.01.2018. 5 godina    
Gradska plinara Krapina d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Frana Galovića 7 B/II
49000 Krapina
25884640941 080609147 080609147-0349/08-I/13-II/17 09.01.2018. 5 godina    
Brod-plin d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 050000030-0350/08-I/12-II/17 09.01.2018. 5 godina    
PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina
Alojzija Stepinca 36
35400 Nova Gradiška
42679240944 050028006 050028006-0351/08-I/12-II/17 09.01.2018. 5 godina    
PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom
Industrijska 17
52100 Pula
18436964560 040131181 040131181-0355/08-I/12-II/17 30.01.2018. 5 godina    
TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Špinčića 78
42000 Varaždin
70140364776 070000094 070000094-0356/08 28.01.2008. 15 godina    
Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost
Josipa Kozarca 19
43500 Daruvar
51300447787 010038177 010038177-0357/08 28.01.2008. 15 godina    
Komunalac d.o.o. za pružanje komunalnih usluga
Ulica križnog puta 18
34550 Pakrac
01617722870 050031753 050031753-0359/08-I/12-II/17 31.01.2018. 5 godina    
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za opskrbu plinom
Ohridska 17
32100 Vinkovci
16423775522 030066352 030066352-0360/08-I/12-II/17 06.02.2018. 5 godina    
Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Svetog Andrije 14
43240 Čazma
88859295468 010028682 010028682-0366/08-I/13-II/18 07.03.2018. 5 godina    
PLIN VTC d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ote Horvata 15
33000 Virovitica
98883434930 010072530 010029013-0367/08 05.03.2008. 15 godina    
Komunalac d.o.o. za komunalnu djelatnost
Mate Lovraka 30
43280 Garešnica
27917254847 010044903 010044903-0368/08-I/13-II/18 05.04.2018. 5 godina    
IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Moslavačka 13
10310 Ivanić Grad
57676681803 080699684 080227207-0370/08-I/13-II/16 09.05.2016. 3 godine    
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za distribuciju plina
A. Stepinca 27
32000 Vukovar
58292277611 030070559 030070559-0386/08-I/12-II/18 12.07.2018. 5 godina    
KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o.
Mosna ulica 15
48000 Koprivnica
95088635493 070145446 010036309-0387/08 10.07.2008. 15 godina    
ENERGO METAN d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom
Ulica Vlade Gotovca 2
10430 Samobor
12564015251 080008776 080008776-0388/08-I/13-II/18 11.07.2018. 5 godina    
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. za opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na veliko i malo i niskogradnja
Vinogradska 41
33405 Pitomača
17466734943 010030572 010030572-0389/08-I/13-II/18 12.07.2018. 5 godina    
PLIN KONJŠČINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Bistrička cesta 1
49282 Konjščina
92671926569 080681869 080352568-0390/08 09.07.2008. 15 godina    
KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61
48350 Đurđevac
61631628760 010069259 010069259-0417/08-I/13 24.12.2013. 5 godina    
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
74364571096 080654572 080654572-0442/09 08.05.2009. 15 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0443/09-I/14 19.05.2014. 5 godina    
ZELENJAK PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Trg Antuna Mihanovića 1
49290 Klanjec
21507021048 080644917 080644917-0457/09-I/14 09.06.2014. 5 godina    
PLIN VRBOVEC d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Kolodvorska 29
10340 Vrbovec
18371876226 080660722 080660722-0467/09-I/14 24.07.2014. 5 godina    
IVKOM-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Vladimira Nazora 96/b
42240 Ivanec
95193122518 070081981 070081981-0473/09-I/12-II/17 30.08.2017. 5 godina    
CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb
50388109754 080525050 080525050-0524/10-I/13-II/18 08.04.2018. 5 godina    
DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina
Slavka Kolara 4
10370 Dugo Selo
04711930896 080664084 080664084-0560/10-I/13 17.11.2013. 5 godina    
ACQUAMARIN PROJEKTI d.o.o. za inženjering, trgovinu i proizvodnju
Trogirska 3
51000 Rijeka
79292332512 040272192 040272192-0588/11-I/14-II/17 25.09.2017. 3 godine    
Vetropack Straža tvornica stakla d.d.
Hum na Sutli 203
49231 Hum na Sutli
74210066591 080088797 080088797-0591/11-I/14 07.10.2014. 5 godine    
EVN Croatia Plin d.o.o. za distribuciju plina
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
37680265422 080696637 080696637-0601/11-I/14 25.11.2014. 5 godina    
PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4
44320 Kutina
24503685008 080004355 080004355-0621/12-I/15-II/18 20.04.2018. 3 godine    
Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije
J. Marohnića 1
10000 Zagreb
63962176928 080730681 080730681-0626/12-I/15 06.06.2015. 5 godina    
OMV Gas Marketing & Trading d.o.o. za opskrbu plinom u likvidaciji
Amruševa 8
10000 Zagreb
82365058297 080773128 080773128-0627/12-I/15 06.06.2015. 5 godina    
INCERGO d.o.o. za trgovinu i usluge
Hruševečka ulica 9
10000 Zagreb
51057626908 080805784 080805784-0643/12-I/15 26.10.2015. 5 godina    
ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina
Ferde Rusana 21
43000 Bjelovar
72439215688 010069478 010069478-0651/13-I/15 24.01.2016. 3 godine    
HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
16725102805 080593713 080593713-0653/13-I/16 28.02.2016. 5 godina    
Axpo Trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge
Bosutska 30
10000 Zagreb
12604342512 080806175 080806175-0658/13-I/15 23.03.2016. 3 godine    
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
28921978587 080004306 080004306-0660/13-I/16 09.05.2016. 5 godina    
GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-0669/13-I/16 08.08.2016. 3 godine    
MET Croatia Energy Trade d.o.o. za trgovinu i usluge
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
85106651596 080868953 080868953-0686/13-I/16 18.12.2016. 5 godina    
Geoplin d.o.o.
Radnička cesta 39
10000 Zagreb
79143436702 080895019 080895019-0696/14-I/17 23.05.2017. 5 godina    
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA d.o.o.
K. A. Stepinca 27
32000 Vukovar
56292881789 030145413 030145413-0704/14-I/17 18.07.2017. 5 godina    
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.
K. A. Stepinca 27
32000 Vukovar
76733436553 030145593 030145593-0705/14-I/17 18.07.2017. 5 godina    
RWE Plin d.o.o. za opskrbu plinom
Capraška ulica 6
10000 Zagreb
14555304503 080928811 080928811-0712/14-I/17 12.11.2017. 5 godina    
HEP-Opskrba plinom d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
01081785594 080912204 080912204-0721/15-I/18 03.04.2018. 3 godine    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Oreškovićeva 6/H
10000 Zagreb
75550985023 040156017 060114373-0722/15-I/18 03.04.2018. 5 godina    
  Elektrometal d.d.
Ferde Rusana 21
43000 Bjelovar
45669853088 010006428 010006428-0365/08 05.03.2008. 15 godina 31.07.2013. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  

Copyright © 2005-2018 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –