Financiranje rada HERA-e

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18).

HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

Visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja HERA propisana je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 38/22).