Kontakti

Hrvatska energetska regulatorna agencija
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6323-777, -700
Fax: +385 1 6115-344
e-mail:

MB: 01624482
OIB: 83764654530
PDV ID broj: HR83764654530
IBAN HR9123900011100027703
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
BIC code: HPBZHR2X

Zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (SARS-CoV-2) Urudžbeni zapisnik HERA-e do daljnjeg neće primati stranke osobno već će se pismena zaprimati isključivo putem elektroničke pošte i/ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.

Od 20. ožujka 2020. djelatnike HERA-e možete kontaktirati na niže navedene brojeve telefona svakog radnog dana u vremenu od 9 do 10,30 i od 13,30 do 15 sati.

Uredovno radno vrijeme urudžbenog zapisnika za rad sa strankama:
– ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: od 10 do 12 sati
– četvrtak: od 14 do 16 sati
Izvan uredovnog radnog vremena stranke se primaju samo uz prethodnu najavu.

Odnosi s javnošću:
Tel: +385 1 6323-761
e-mail:

Službenik za informiranje:
Tel: +385 1 6323-761
e-mail:

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Tel: +385 1 6323-742
e-mail:

Zgrada HERA-e

Upravno vijeće
Predsjednik Tomislav Jureković, dipl. ing. 01/6323-700
Zamjenica predsjednika mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, dipl. ing. 01/6323-777
Član dr. sc. Dalibor Pudić, dipl. ing. 01/6323-777
Član dr. sc. Nikola Vištica, dipl. ing. 01/6323-777
Član mr. sc. Željko Vrban, dipl. ing. 01/6323-777
Sektor za električnu energiju
V.d. direktora dr. sc. Lahorko Wagmann, dipl. ing. 01/6323-752
Sektor za plin i naftu
Direktor Goran Babić, dipl. ing. univ. spec. oec. 01/6323-721
Sektor za toplinsku energiju
V.d. direktora mr. sc. Zlatko Zmijarević, dipl. ing. 01/6323-777
Služba za pravne i kadrovske poslove
V.d. direktorice Sanja Hudobec, dipl. iur. 01/6323-777
Služba za zajedničke poslove
Direktorica Suzana Garašić, dipl. oec. 01/6323-777

Copyright © 2005-2020 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –