Kontakti

Hrvatska energetska regulatorna agencija
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6323-777, 6323-700
Fax: +385 1 6115-344
e-mail:

MB: 01624482
OIB: 83764654530
IBAN HR9123900011100027703
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
BIC code: HPBZHR2X

Uredovno radno vrijeme urudžbenog zapisnika za rad sa strankama:
– ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 10-12 sati
– četvrtak: 14-16 sati
Izvan uredovnog radnog vremena stranke se primaju samo uz prethodnu najavu.

Odnosi s javnošću:
Tel: +385 1 6323-761
e-mail:

Zgrada HERA-e

Službenik za informiranje:
Tel: +385 1 6323-742
e-mail:

Službenik za zaštitu podataka:
Tel: +385 1 6323-742
e-mail:


Upravno vijeće
Zamjenik predsjednika mr. sc. Željko Vrban, dipl. ing. 01/6323-777
Član dr. sc. Nikola Vištica, dipl. ing. 01/6323-777
Članica dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević 01/6323-777
Sektor za električnu energiju
Direktor dr. sc. Lahorko Wagmann, dipl. ing. 01/6323-752
Sektor za plin i naftu
V. d. direktora Goran Babić, dipl. ing. univ. spec. oec. 01/6323-721
Sektor za toplinsku energiju
Direktorica Suada Mustajbegović, dipl. ing. univ. spec. oec. 01/6323-777
Služba za pravne i kadrovske poslove
Direktorica Ivana Kristić Marković, dipl. iur. 01/6323-777
Služba za zajedničke poslove
Direktorica Suzana Garašić, dipl. oec. 01/6323-777