Plan nabave

U skladu sa člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22) Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje:

Od 1. siječnja 2018. plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se također u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Arhiva...