Propisi - Biogoriva

 1. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
  (Narodne novine, br. 88/21)
 3. Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
  (Narodne novine, br. 116/18)
 4. Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva
  (Narodne novine, br. 88/21)
 5. Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
  (Narodne novine, br. 88/21)

Arhiva...