Propisi - Nafta

 1. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17, 96/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 111/12)
 3. Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
  (Narodne novine, br. 132/14, 16/15, 127/19)
 4. Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda
  (Narodne novine, br. 149/09)
 5. Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 43/16, 116/19)

Arhiva...