Propisi - Plin

 1. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18)
 3. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21)
 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21)
 8. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 9. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 87/21)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 108/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
  (Narodne novine, br. 28/21, 33/21)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
  (Narodne novine, br. 94/20)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 79/20 [PDF], 36/21)
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 147/20)
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 19. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 144/20)
 21. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 22. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 23. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 24. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 144/20)
 25. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 26. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 27. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 28. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 29. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 30. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 31. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  (HROTE 4/2020)

Arhiva...