Propisi - Plin

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18 [PDF])
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 31/19)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 34/18)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
  (Narodne novine, br. 15/19)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 111/18)
 12. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 16. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 17. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 18. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 19. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 20. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 21. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 22. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 23. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 24. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 25. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 26. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 60/18)

Arhiva...

Copyright © 2005-2019 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –