Registar ugovora - Arhiva

U skladu sa člankom 21. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

U skladu sa člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje Registar ugovora:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Arhiva

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 (Narodne novine, br. 32/11), a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama "Narodne novine", br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, HERA objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja: