Registar ugovora - Arhiva

U skladu sa člankom 21. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

U skladu sa člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje Registar ugovora: