Rješenja o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

Arhiva...

 1. BRIZ ENERGIJA d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 2. DIVALI d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 3. EP Commodities, a.s., Prag, Češka Republika – Rješenje o izdavanju dozvole
 4. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje – Rješenje o produženju dozvole
 5. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 6. Danske Commodities A/S, Aarhus C, Kraljevina Danska – Rješenje o izdavanju dozvole
 7. Continental Dynamics d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 8. GREOS d.o.o., Višnjevac – Rješenje o izdavanju dozvole
 9. RESALTA d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 10. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje – Rješenje o produženju dozvole
 11. Terminal Slavonski Brod d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o izdavanju dozvole
 12. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 13. "SASTEYNABAL ENERDZHI SAPLAY" OOD, Sofija, Republika Bugarska – Rješenje o izdavanju dozvole
 14. ADRIA OIL d.o.o., Kastav – Rješenje o produženju dozvole
 15. ADRIA OIL d.o.o., Kastav – Rješenje o izdavanju dozvole
 16. EUROTIM EKO d.o.o., Sinj – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole
 17. D. TRADING d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 18. Coral Croatia d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 19. Coral Croatia d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 20. PETROKEMIJA d.d., Kutina – Rješenje o produženju dozvole
 21. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar – Rješenje o produženju dozvole
 22. DOLČIĆ d.o.o. Kostrena – Rješenje o izdavanju dozvole
 23. ENERGY 9 d.o.o., Slatina – Rješenje o produženju dozvole
 24. OneClip d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 25. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja – Rješenje o produženju dozvole
 26. BIOEL d.o.o., Maslenjača – Rješenje o produženju dozvole
 27. FUEL trading d.o.o. u stečaju, Zagreb – Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole
 28. Vitol Gas and Power B.V., Rotterdam, Kraljevina Nizozemska – Rješenje o produženje dozvole
 29. ASPETROL d.o.o., Opatija – Rješenje o produženju dozvole
 30. ŽMINJ PETROL d.o.o., Žminj – Rješenje o produženju dozvole
 31. EPS Trgovanje, d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija – Rješenje o produženju dozvole
 32. ZB ENERGY d.o.o., Londžica – Rješenje o izdavanju dozvole
 33. ENERGY 9 d.o.o., Slatina – Rješenje o produženje dozvole
 34. BJELIN SPAČVA d.o.o., Vinkovci – Rješenje o izdavanju dozvole
 35. EL Sun Electric d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 36. Vitol Gas and Power B.V., Rotterdam, Kraljevina Nizozemska – Rješenje o produženje dozvole
 37. ADRIA WIND POWER d.o.o., Sesvete – Rješenje o produženje dozvole
 38. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja – Rješenje o produženje dozvole
 39. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot – Rješenje o produženje dozvole
 40. MFT Energy A/S, Aarhus C, Kraljevina Danska – Rješenje o produženju dozvole
 41. Udruga MOJA ENERGETSKA ZAJEDNICA MEC, Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 42. Avenir Supply & Trading B.V., 3016CK Rotterdam, Kraljevina Nizozemska – Rješenje o izdavanju dozvole
 43. ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o izdavanju dozvole
 44. INCERGO d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženje dozvole
 45. Centrica Energy Trading A/S, DK-9000 Aalborg, Kraljevina Danska – Rješenje o produženje dozvole
 46. Interenergo d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija – Rješenje o produženje dozvole
 47. MVM CEEnergy Croatia d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženje dozvole
 48. BREZNA d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o izdavanju dozvole
 49. ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženje dozvole
 50. ČEZ, a.s., Prag, Češka Republika – Rješenje o produženje dozvole
 51. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar – Rješenje o produženju dozvole
 52. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 53. FUEL trading d.o.o. u stečaju, Zagreb – Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole
 54. ENNA Opskrba d.o.o., Vukovar – Rješenje o produženju dozvole
 55. DALER, d.o.o., Split – Rješenje o produženju dozvole