Rješenja o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

Arhiva...

 1. ENERGY COMMODITIES TRADING LIMITED, Sliema, Malta – Rješenje o produženju dozvole
 2. HEP - Opskrba d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 3. BIOEL d.o.o., Maslenjača – Rješenje o izdavanju dozvole
 4. BRALA d.o.o., Posedarje – Rješenje o produženju dozvole
 5. ZAMAX PLIN d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 6. PLINKOM d.o.o., Pitomača – Rješenje o produženju dozvole
 7. ZAMAX PLIN d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 8. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin – Rješenje o izdavanju dozvole
 9. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin – Rješenje o izdavanju dozvole
 10. MFT Energy A/S, Aarhus C, Kraljevina Danska – Rješenje o izdavanju dozvole
 11. STURM INTERNATIONAL d.o.o., Zagreb – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole
 12. ENERGIA GAS AND POWER d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 13. Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o produženju dozvole
 14. ŽMINJ PETROL d.o.o., Žminj – Rješenje o produženju dozvole
 15. G.S. PLIN d.o.o., Baška Voda – Rješenje o produženju dozvole
 16. HEP Energija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija – Rješenje o izdavanju dozvole
 17. EZPADA d.o.o., Zagreb – Rješenje o prestanku važenja dozvole
 18. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavje – Rješenje o izdavanju dozvole
 19. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina – Rješenje o produženju dozvole
 20. Nano Energies Trade s.r.o., Nové Město, Češka Republika – Rješenje o izdavanju dozvole
 21. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac – Rješenje o produženju dozvole
 22. HEP-Trgovina d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 23. AGS HRVATSKA d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 24. LUKOIL Croatia d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 25. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 26. BIOTRON d.o.o., Ozalj – Rješenje o produženju dozvole
 27. BIOTRON d.o.o., Ozalj – Rješenje o produženju dozvole
 28. Montcogim - Plinara d.o.o., Sveta Nedelja – Rješenje o produženju dozvole
 29. Agencija za ugljikovodike, Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 30. AGS HRVATSKA d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 31. PLINARA d.o.o., Pula – Rješenje o produženju dozvole
 32. Montcogim - Plinara d.o.o., Sveta Nedelja – Rješenje o prestanku važenja dozvole
 33. ADRIA OIL d.o.o., Kastav – Rješenje o produženju dozvole
 34. ENERGO METAN d.o.o., Samobor – Rješenje o produženju dozvole
 35. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok – Rješenje o produženju dozvole
 36. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 37. PETROKEMIJA d.d., Kutina – Rješenje o produženju dozvole
 38. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 39. HEP - ESCO d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 40. TANKERKOMERC d.d., Zadar – Rješenje o prestanku važenja dozvole
 41. TANKERKOMERC d.d., Zadar – Rješenje o prestanku važenja dozvole
 42. MFGK Croatia d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 43. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 44. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 45. VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 46. HEP-Trgovina d.o.o., Zagreb – Rješenje o produženju dozvole
 47. HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju dozvole
 48. GRUPACIJA FLAVIA, d.o.o., Split – Rješenje o izdavanju dozvole
 49. NIKICA PETROL d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole