Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

31. srpnja 2013. - Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva. Ista je objavljena u Narodnim novinama, br. 103/13 od 9. kolovoza 2013.

O Prijedlogu Odluke je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 14. svibnja do 14. lipnja 2013. Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

14. svibnja 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. svibnja do 14. lipnja 2013. godine.

Prema Zakonu o energiji (Narodne novine, br. 120/12), HERA je obvezna donijeti odluku sa svrhom definiranja načina i postupaka vođenja razdvojenog računovodstva u slučaju da energetski subjekti obavljaju dvije ili više energetskih djelatnosti ili uz energetsku obavljaju i drugu djelatnost.

Odlukom će se detaljno propisati način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata te razdvojenog praćenja poslovnih događaja, pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, razdvajanje računa imovine, kapitala, obveza prihoda i rashoda te forma, sadržaj i dostava financijskih izvještaja energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti.

Više o svrsi donošenja ove Odluke možete pročitati u obrazloženju koje je navedeno na popisu datoteka u nastavku.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 14. lipnja 2013. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-01"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-01 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke