Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

23. kolovoza 2013. - Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 21. lipnja do 14. srpnja 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

21. lipnja 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. lipnja do 14. srpnja 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužna donijeti metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Prema odredbama Zakona o energiji HERA je metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina dužna donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o tržištu plina, tj. do 14. rujna 2013.

U skladu sa Zakonom o energiji, metodologija se temelji na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te omogućava ostvarenje odgovarajućeg povrata na razumno uložena sredstva. Model regulacije, tj. metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki u prijedlogu Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Prema prijedlogu Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2014. i završava 31. prosinca 2016.

Prijedlogom Metodologije se određuje:

 • model regulacije energetske djelatnosti distribucije plina,
 • formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),
 • postupak revizije dozvoljenog prihoda,
 • tarifne stavke i tarifni modeli,
 • način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki te očekivanog ukupnog prihoda operatora distribucijskog sustava,
 • značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,
 • postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,
 • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Detaljniji opis elemenata modela regulacije primijenjenih u Metodologiji prikazan je u Popratnom dokumentu uz Prijedlog Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 14. srpnja 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-03"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-03 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke