Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje cijena za obračun energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

1. listopada 2013. - HERA je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. rujna 2013. donijela Metodologiju za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje.

Od 19. srpnja do 17. kolovoza 2013. održano je savjetovanje vezano za prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

19. srpnja 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 19. srpnja do 17. kolovoza 2013.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavak 2. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12).

Predmetna Metodologija zamijenit će važeću Metodologiju za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu ("Narodne novine", broj 37/11 i 42/11) kojom se određuju cijene energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje i cijene opskrbe električnom energijom za kupce koji su ostali bez opskrbljivača ili im je opskrbljivač prestao s radom.

Prijedlogom Metodologije određuje se način:

 • izračuna jediničnih cijena za obračun energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje u svakom obračunskom intervalu za pozitivna i negativna odstupanja.
 • izračuna referentne cijene električne energije uravnoteženja u pojedinom obračunskom razdoblju;
 • izračuna tolerancijskog praga subjekta odgovornog za odstupanje posebno za svaki obračunski interval za pozitivna i negativna odstupanja;
 • određivanja jedinične cijene energije uravnoteženja za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvođača električne energije koji su u sustavu poticaja;
 • izvješćivanja i nadzora nad njenom primjenom.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 17. kolovoza 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-04"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-04 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke