Savjetovanje o Prijedlogu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

23. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena su Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava. O Prijedlogu Mrežnih pravila je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 1. kolovoza do 1. listopada 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

31. srpnja 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 1. kolovoza do 1. listopada 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužna donijeti Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu, odnosno do 14. rujna 2013.

Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: prijedlog Mrežnih pravila) izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa.

U skladu s odredbama Zakonom o tržištu plina, prijedlogom Mrežnih pravila uređuje se:

 • opis distribucijskog sustava,
 • razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava,
 • upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom,
 • priključenje na distribucijski sustav,
 • ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava,
 • prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava i korisnika distribucijskog sustava,
 • mjerna pravila,
 • izrada standardnih profila potrošnje,
 • objava podataka i razmjena informacija,
 • povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava,
 • uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina,
 • neovlaštena potrošnja plina,
 • sadržaj uredno podnesenog zahtjeva za priključenje,
 • naknada štete.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Mrežnih pravila se sadržajno preuzima i unaprjeđuje značajan dio sadržaja Općih uvjeti za opskrbu prirodnim plinom ("Narodne novine", br. 43/09, 87/12). Konkretno radi se o ugovornim odnosima i općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava, priključenju na distribucijski sustav u dijelu izdavanja energetskih uvjeta, energetske suglasnosti i ostalih dokumenata, pravilima za obračunsko mjerno mjesto, očitanju potrošnje, uvjetima ograničenja i obustave isporuke plina, naknadi štete i drugom. Također, prijedlogom Mrežnih pravila se obrađuje i dio sadržaja Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta ("Narodne novine", br. 137/11, 12/12, 15/12) koji se odnosi na distribucijsku sustav u tehničkom smislu te se stoga neće obrađivati budućom metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 1. listopada 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-05"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-05 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke