Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

23. rujna 2013. - Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 2. kolovoza do 2. rujna 2013. godine. Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja slijedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom:

 • HEP-ODS d.o.o., Zagreb
 • RWE Energija d.o.o., Zagreb
 • GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb

te predstavnika zainteresirane javnosti - Povjerenstva za zaštitu okoliša i energetiku HDZ-a grada Zagreba.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

2. kolovoza 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 2. kolovoza do 2. rujna 2013.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavak 2. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12).

Predmetna Metodologija zamijenit će važeći Tarifni sustav za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki ("Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) i Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki ("Narodne novine", broj 143/06, 26/10 i 34/10).

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 1. ciljevi i načela Metodologije,
 2. značajke Metodologije,
 3. način i kriteriji po kojima opskrbljivač kupaca u okviru univerzalne usluge (dalje u tekstu opskrbljivač) nabavlja električnu energiju,
 4. način i kriteriji za utvrđivanje ukupnih troškova opskrbljivača,
 5. struktura tarifnih stavki za opskrbu električnom u okviru univerzalne usluge,
 6. podaci i dokumenti koji se koriste za utvrđivanje ukupnih troškova i
 7. način utvrđivanja prijedloga iznosa tarifnih stavki.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 2. rujna 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-06"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-06 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke