Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

17. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 16. rujna do 30. rujna 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

  • GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Zagreb.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

16. rujna 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (dalje: Prijedlog Metodologije). Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 16. do 30. rujna 2013. godine.

HERA je Metodologiju utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava dužna donijeti u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13). Prijedlog Metodologije izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Prijedlog Metodologije temelji se na izračunu cijene energije uravnoteženja uzimajući u obzir cijene naftnih derivata na mediteranskom tržištu za period od devet mjeseci koji prethodi mjesecu u kojem se utvrđuje cijena te tečaj kune u odnosu na američki dolar iz kvartala koji prethodi mjesecu u kojem se utvrđuje cijena. Bazne cijene plina određene su u fiksnim iznosima. Cijene energije uravnoteženja za pojedini mjesec utvrđuje Hrvatski operator tržišta energije te ih javno objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. rujna 2013. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-07"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-07 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke