Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

30. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. listopada do 18. studenog 2013. godine. Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje energetskog subjekta koji ima dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom HEP-ODS d.o.o., Zagreb.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju / neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. listopada 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. listopada do 18. studenog 2013.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u svezi s člankom 49. stavkom 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13).

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 1. Tarifni modeli i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom,
 2. Način određivanja udjela opskrbljivača koji nisu pod obvezom javne usluge,
 3. Način izračuna prosječne cijene električne energije,
 4. Način izračuna iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,
 5. Način dostave podataka,
 6. Postupak donošenja odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. studenog 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-08"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-08 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke