Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

8. studenoga 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. studenoga do 8. prosinca 2013.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u svezi s člankom 34. stavkom 1. Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13).

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 1. model regulacije energetske djelatnosti distribucije toplinske energije,
 2. tarifne grupe, tarifni modeli i tarifne stavke,
 3. podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun dozvoljenog prihoda,
 4. formula za izračun ukupnog prihoda putem tarifnih stavki,
 5. postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,
 6. podaci koje je distributer toplinske energije dužan svake godine dostavljati Agenciji.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 8. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-09"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-09 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke