Savjetovanje o Odluci o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

11. studenoga 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije. Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. studenoga do 26. studenoga 2013.

HERA ovu Odluku donosi temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u svezi s člankom 15. stavkom 14. Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13).

Prijedlogom Odluke određuje se postupak provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 26. studenoga 2013. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-10"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-10 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke