Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

25. rujna 2015. - Na 20. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 11. studenoga do 11. prosinca 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

11. studenoga 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. studenoga do 11. prosinca 2013.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u vezi s člankom 30. stavkom 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12).

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 1. Način i kriteriji za utvrđivanje tarifnih stavki za prijenos električne energije;
 2. Značajke metodologije;
 3. Kategorije kupaca;
 4. Podaci i dokumenti koji se koriste za utvrđivanje troškova prijenosa električne energije;
 5. Struktura tarifnih stavki i
 6. Postupak za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 11. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-11"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-11 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke