Savjetovanje o Prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2014. – 2023.)

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi)


15. studenoga 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2014. – 2023.). Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. studenoga do 30. studenoga 2013.

HERA odobrava Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže temeljem članka 25. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) a savjetovanje se provodi temeljem članka 25. stavka 4. navedenog Zakona.

Prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže sadrži:

 1. Temeljne odrednice pri izradi desetogodišnjeg plana razvoja,
 2. Tehničke karakteristike postojeće hrvatske prijenosne mreže,
 3. Ulazni podaci pretpostavke,
 4. Plan razvoja i izgradnje objekata u srednjoročnom razdoblju,
 5. Revitalizacija prijenosne mreže,
 6. Plan razvoja sustava vođenja elektroenergetskog sustava prateće infrastrukture,
 7. Procjena investicijskih ulaganja u izgradnju prijenosne mreže u desetogodišnjem razdoblju.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. studenoga 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-13"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-13 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke