Savjetovanje o Prijedlogu Općih uvjeta opskrbe plinom

23. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e doneseni su Opći uvjeti opskrbe plinom. O Prijedlogu Općih uvjeta je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 28. studenog do 12. prosinca 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

28. studenog 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. studenog do 12. prosinca 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužna donijeti Opće uvjete opskrbe plinom.

Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje: prijedlog Općih uvjeta opskrbe) izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa.

U skladu s odredbama Zakonom o tržištu plina, prijedlogom Općih uvjeta opskrbe uređuje se:

 • ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca,
 • obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca,
 • uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina,
 • prigovori krajnjeg kupca,
 • promjena opskrbljivača plinom i
 • kvaliteta opskrbe plinom.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Općih uvjeta opskrbe se sadržajno preuzima i unaprjeđuje značajan dio sadržaja Općih uvjeti za opskrbu prirodnim plinom ("Narodne novine", br. 43/09, 87/12), a detaljniji opis predmeta akta, značajne izmjene i poboljšanja, te osvrt na sadržaj prema predloženim poglavljima nalazi se u popratnom konzultacijskom dokumentu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 12. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-14"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-14 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke