Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

17. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 29. studenoga do 13. prosinca 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

29. studenoga 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 29. studenoga do 13. prosinca 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužna donijeti Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: prijedlog Metodologije) izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa.

U skladu s odredbama Zakonom o tržištu plina, prijedlogom Metodologije uređuje se:

 • struktura cjenika nestandardnih usluga operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava operatora sustava skladišta plina i opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge,
 • način, elementi i kriteriji za izračun cijene nestandardnih usluga,
 • način izračuna prosječne cijene radnog sata
 • način utvrđivanja broja radnik-sati,
 • objava i primjena cjenika nestandardnih usluga.

Detaljniji opis elemenata koji se utvrđuju u prijedlogu Metodologije prikazani su u popratnom konzultacijskom dokumentu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 13. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-15"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-15 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke