Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

18. prosinca 2013. - Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O Prijedlogu Izmjena i Dopuna Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 12. prosinca do 18. prosinca 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

12. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. prosinca do 18. prosinca 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 21. lipnja 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 85/13) (dalje: Metodologija). Nadalje, HERA je temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb ("Narodne novine", broj 102/13) koja stupa na snagu 1. siječnja 2014.

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Metodologije koje su detaljnije obrazložene u Popratnom dokumentu uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-17"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-17 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke