Savjetovanje o Prijedlogu Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

13. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. prosinca 2013. do 13. siječnja 2014.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13) dužna donijeti Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije.

Prijedlogom Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije određuje se:

 • opis distribucijske mreže,
 • razvoj, građenje i održavanje distribucijske mreže,
 • upravljanje i nadzor nad distribucijskom mrežom,
 • uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu,
 • izgradnja priključka i priključenje na distribucijsku mrežu,
 • prava i dužnosti distributera toplinske energije i korisnika distribucijske mreže,
 • uvjeti mjerenja isporučene toplinske energije,
 • objava podataka i razmjena informacija,
 • kvaliteta usluge i sigurnost isporuke toplinske energije,
 • mjere zaštite korisnika distribucijske mreže,
 • neovlašteno korištenje toplinske energije,
 • naknada štete.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 13. siječnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-18"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-18 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke