Savjetovanje o Prijedlogu Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

13. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. prosinca 2013. do 13. siječnja 2014.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13) dužna donijeti Opće uvjete za opskrbu toplinskom energijom.

Prijedlogom Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom određuju se:

 • međusobni ugovorni odnosi između proizvođača, distributera i opskrbljivača toplinskom energijom,
 • obveze i odgovornosti proizvođača, distributera i opskrbljivača toplinskom energijom,
 • uvjeti kvalitete i sigurnosti opskrbe toplinskom energijom,
 • uvjeti ograničenja i obustave opskrbe toplinskom energijom,
 • uvjeti obračuna i naplate toplinske energije,
 • postupak promjene opskrbljivača,
 • mjere zaštite krajnjih kupaca.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 13. siječnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-19"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-19 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke