Savjetovanje o Prijedlogu Općih uvjeta za isporuku toplinske energije

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

30. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za isporuku toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, kupce toplinske energije, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 30. prosinca 2013. do 30. siječnja 2014.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13) dužna donijeti Opće uvjete za isporuku toplinske energije.

Prijedlogom Općih uvjeta za isporuku toplinske energije određuju se:

 • ugovorni odnosi između opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije,
 • ugovorni odnosi između kupca toplinske energije i krajnjih kupaca,
 • obveze i odgovornosti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije,
 • obveze i odgovornosti kupca toplinske energije i krajnjih kupaca,
 • kvaliteta isporuke toplinske energije,
 • uvjeti obračuna i naplate toplinske energije,
 • uvjeti ograničenja i obustave isporuke toplinske energije,
 • investicije, rekonstrukcije i održavanje proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija,
 • pristup mjerilima toplinske energije i instalacijama priključka,
 • postupak kod neovlaštenog korištenja toplinske energije,
 • postupak u slučaju tehničkih i drugih poremećaja u opskrbi toplinskom energijom, postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca,
 • postupak kod isključenja cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava,
 • mjere zaštite krajnjih kupaca,
 • postupak promjene kupca toplinske energije,
 • način informiranja krajnjih kupaca o potrošnji i troškovima toplinske energije i pravo na raspolaganje podacima o potrošnji, uključujući pravo i uvjete prosljeđivanja podataka drugom kupcu toplinske energije.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. siječnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-20"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-20 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke