Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

14. veljače 2014. - Na 4. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 17. siječnja do 1. veljače 2014. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

17. siječnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 17. siječnja do 1. veljače 2014. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13), utvrdila Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (dalje: prijedlog Metodologije).

Prijedlog Metodologije je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Model regulacije, tj. Metodologija za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki u prijedlogu Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.

Prijedlogom Metodologije se određuje:

 • model regulacije energetske djelatnosti skladištenja plina,
 • formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora sustava skladišta plina,
 • postupak revizije dozvoljenog prihoda,
 • raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,
 • koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta sustava skladišta plina,
 • obračun naknade za korištenje sustava skladišta plina za korisnika sustava skladišta plina,
 • značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,
 • postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,
 • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Detaljniji opis elemenata modela regulacije primijenjenih u prijedlogu Metodologije prikazan je u popratnom dokumentu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 1. veljače 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-01"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-01 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke