Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

21. ožujka 2014. - Na 7. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge. O Prijedlogu Izmjene Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 25. veljače do 11. ožujka 2014. godine.

Tijekom javne rasprave HERA nije zaprimila niti jedan obrazac za primjedbe koji bi sadržavao primjedbe, mišljenja ili očitovanja energetskih subjekata ili dijela zainteresirane i stručne javnosti.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

25. veljače 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. veljače do 11. ožujka 2014.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 11. ožujka 2014. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-03"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-03 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke