Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

21. ožujka 2014. - Na 7. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 12. ožujka do 18. ožujka 2014. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

12. ožujka 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. ožujka do 18. ožujka 2014. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 31. prosinca 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 158/13 i 2/14) (dalje: Metodologija). Isto tako, u sklopu Metodologije u Prilogu 2. doneseni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014.

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem nove Metodologije zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog Metodologije).

Prijedlogom Metodologije se određuju:

 • ciljevi i načela Metodologije,
 • značajke Metodologije,
 • tarifne stavke i tarifni modeli,
 • struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena opskrbe plinom),
 • način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, i to troška nabave plina, troška distribucije plina i troška poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,
 • način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe),
 • dostava podataka i podloga koji se koriste za izračun krajnje cijene opskrbe plinom.

Prema prijedlogu Metodologije, za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2014. iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom utvrdili bi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio prijedloga Metodologije. Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015., iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom HERA će utvrditi odlukom.

Metodologija bi stupila na snagu 1. travnja 2014., čime bi prestala važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 158/13 i 2/14).

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. ožujka 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-04"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-04 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke