Savjetovanje o Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Rezultati savjetovanja


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 20. svibnja do 4. lipnja 2014.

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom HERA donosi temeljem članka 47. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13).

Prijedlogom Pravila određuju se:

 • postupak promjene opskrbljivača,
 • uvjeti koje mora ispunjavati novi opskrbljivač, posebice u svezi s energijom uravnoteženja u skladu s pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava,
 • obveze postojećeg opskrbljivača čiji je ugovor o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca u postupku raskida,
 • obveze operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava prema krajnjem kupcu,
 • prava novog opskrbljivača u pogledu pristupa mreži i korištenja prijenosne, odnosno distribucijske mreže za potrebe opskrbe krajnjeg kupca,
 • prava postojećeg opskrbljivača u odnosu na dosadašnjeg krajnjeg kupca u pogledu reguliranja svih dospjelih obveza,
 • reguliranje prethodnih financijskih i drugih obveza krajnjeg kupca,
 • postupak promjene opskrbljivača u uvjetima zajamčene opskrbe,
 • postupak promjene opskrbljivača kod promjene vlasništva građevine,
 • promjena ugovornih odnosa u slučaju privremenog prijenosa ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i ugovora o korištenju mreže krajnjeg kupca na treću osobu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 04. lipnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-06"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-06 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke