Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

18. lipnja 2014. - Na 14. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 22. svibnja do 5. lipnja 2014. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

22. svibnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. svibnja do 5. lipnja 2014. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), utvrdila Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: prijedlog Metodologije).

Prijedlog Metodologije je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Prijedlogom Metodologije se određuju:

 • kategorije priključaka na distribucijski i na transportni sustav,
 • grupe složenosti pripremno-završnih radova,
 • komponente naknade za priključenje,
 • formule i elementi za izračun troška za redovno i troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu,
 • formule i elementi za izračun troška pripremno-završnih radova,
 • komponente troška građenja priključka,
 • postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu,
 • podaci i dokumentacija koju operator sustava dostavlja Agenciji za prethodnu godinu.

Prema prijedlogu Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje započinje danom stupanja na snagu Metodologije, a završava 31. prosinca 2016.

Prema prijedlogu Metodologije, danom stupanja na snagu Metodologije prestaje važiti Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta ("Narodne novine", broj 137/11, 12/12 i 15/12), dok ista stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Detaljniji opis elemenata koji se utvrđuju u prijedlogu Metodologije prikazani su u popratnom konzultacijskom dokumentu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 5. lipnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-07"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-07 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke