Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

Na temelju članka 11. stavka 2. točke 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. listopada 2014. donijela Izmjene metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (dalje: Izmjene Metodologije). O Prijedlogu Izmjena Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 28. srpnja do 27. kolovoza 2014. godine.

Tijekom javne rasprave sljedeći subjekti su se očitovali:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


28. srpnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. srpnja do 27. kolovoza 2014.

HERA donosi Prijedlog Izmjena Metodologije na temelju članka 11. stavka 2. točke 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12).

Prijedlogom Izmjena Metodologije uvode se sljedeće promjene:

  • koeficijent cijene električne energije uravnoteženja za pozitivna odstupanja kp smanjuje s 1,4 na 1,2, dok se koeficijent cijene električne energije uravnoteženja za negativna odstupanja kn povećava s 0,6 na 0,8;
  • najveća vrijednost tolerancijskog praga u obračunskom intervalu Tmax smanjuje se s 20 MWh na 15 MWh;
  • nova vrijednost tolerancijskog praga pokazatelja odstupanja u obračunskom razdoblju Tm iznosi 0,4, dok najveća vrijednost korekcije koeficijenta pozitivnog i negativnog odstupanja u obračunskom razdoblju kmax iznosi 0,7.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 27. kolovoza 2014. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-10"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-10 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke