Savjetovanje o Prijedlogu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

23. prosinca 2014. - Na 27. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena su Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava. O Prijedlogu Mrežnih pravila je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 19. rujna do 3. listopada 2014.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

19. rujna 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 19. rujna do 3. listopada 2014. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14) (dalje: Zakon o tržištu plina) dužna donijeti Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, što je i učinjeno 23. prosinca 2013., Odlukom na sjednici Upravnog vijeća. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava objavljena su u "Narodnim novinama", broj 158/13 (dalje: Mrežna pravila) i stupila su na snagu 1. siječnja 2014.

Razdoblje od donošenja Mrežnih pravila obilježilo je nekoliko događaja koji su bitno izmijenili okolnosti na tržištu plina u Republici Hrvatskoj. Nadalje, predloženi model dnevne procjene za nemjerena obračunska mjerna mjesta, propisan u Prilogu 2. Mrežnih pravila, te predviđen za primjenu od listopada 2014., u probnom periodu se pokazao neprimjenjivim, te ga je nužno izmijeniti te prilagoditi novim uvjetima.

Osim toga, dosadašnja primjena Mrežnih pravila je ukazala na određene nedostatke propisanih odredbi, odnosnu potrebu za manjim dopunama i izmjenama. S obzirom na sve navedeno, te na opseg potrebnih izmjena i dopuna, predlaže se donošenje prijedloga novih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Prijedlog novih Mrežnih pravila).

Prijedlog novih Mrežnih pravila izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj ali i odredbe drugih relevantnih propisa.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, Prijedlogom novih mrežnih pravila uređuje se:

 • opis distribucijskog sustava,
 • razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava,
 • upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom,
 • priključenje na distribucijski sustav,
 • ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava,
 • prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava i korisnika distribucijskog sustava,
 • mjerna pravila,
 • izrada standardnih profila potrošnje,
 • objava podataka i razmjena informacija,
 • povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava,
 • uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina,
 • neovlaštena potrošnja plina,
 • sadržaj uredno podnesenog zahtjeva za priključenje,
 • naknada štete.

U postupku donošenja predmetnog propisa, HERA je dužna osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od minimalno 15 dana, te se stoga predlaže javnu raspravu provesti u razdoblju od 19. rujna do 3. listopada 2014.

Prema Prijedlogu novih mrežnih pravila, 1. studenog 2014. na snagu stupaju nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, te prestaju važiti postojeća Mrežna pravila.

Podrobniji opis novih okolnosti na tržištu plina u Republici Hrvatskoj, kao i razlozi, opseg i detalji predloženih odredbi iz Prijedloga novih Mrežnih pravila, prikazan je u priloženom popratnom dokumentu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 3. listopada 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-11"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-11 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke