Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

23. prosinca 2014. - Na 27. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 11. prosinca do 21. prosinca 2014. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

11. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. prosinca 2014. do 21. prosinca 2014.

HERA donosi Prijedlog Metodologije u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14).

Prijedlogom Izmjena Metodologije uvode se sljedeće promjene:

 • Pozitivna i negativna cijena energije uravnoteženja utvrđuju se na temelju referentne cijene plina, i to na način da je pozitivna cijena energije uravnoteženja veća za 35%, a negativna cijena energije uravnoteženja manja za 25% od referentne cijene plina.
 • Referentna cijena plina utvrđuje se kao "košarica" cijena koju čine: cijena plina opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske, s udjelom od 75%, i cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas Hub AG (CEGH) s udjelom od 25 %.
 • Cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas Hub AG (CEGH) utvrđuje se za naredni mjesec kao suma:
  • prosjeka dnevnih iznosa cjenovnog indeksa "CEGHIX®" u razdoblju od 1. do 25. dana u tekućem mjesecu, koji predstavlja zadnji dostupan podatak o razini cijena na plinskoj burzi CEGH,
  • promjene prosječnog mjesečnog iznosa cjenovnog indeksa "CEGHIX®" u istom mjesecu prethodne godine (istovjetan mjesecu za koji se utvrđuje cijena) u odnosu na mjesec koji je prethodio tom mjesecu, pri čemu ta promjena odražava očekivanu sezonsku promjenu cijene za naredni mjesec, s utjecajem od 50%.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 21. prosinca 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-13"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-13 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke