Savjetovanje o Prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 23. srpnja 2015. godine na 17. sjednici Upravnog vijeća donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. O Prijedlogu Općih uvjeta je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA je, u skladu s odredbama članka 59. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) dužna donijeti Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (dalje: Prijedlog Općih uvjeta).

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine.

Osim sadržaja propisanog Zakonom o tržištu električne energije, Opći uvjeti u obzir uzimaju i ostale podzakonske akte koji uređuju korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Posebno treba uvažiti činjenicu da će temeljem članka 32. stavka 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14) Vlada Republike Hrvatske propisati postupke izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu, te ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja, zbog čega navedena problematika priključenja na elektroenergetsku mrežu nije obuhvaćena u prijedlogu ovih Općih uvjeta.

Sadržaj prijedloga Općih uvjeta koji se odnosi na korištenje mreže je sličan sadržaju važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom ("Narodne novine", br. 14/06), s time što se priključenje na elektroenergetsku mrežu više ne propisuje. Problematika kvalitete električne energije je obrađena veoma kratko jer će temeljem članka 37. Zakona o energiji HERA donijeti Uvjete kvalitete opskrbe električnom energijom.

Provedeno je formalno usklađivanje s odredbama Zakona o tržištu električne energije, tako da više nema podjele na tarifne i povlaštene kupce, itd. Iz važećeg Tarifnog sustava za prijenos električne energije bez tarifnih stavki i važećeg Tarifnog sustava za distribuciju električne energije bez tarifnih stavki ("Narodne novine" broj 143/06 i 26/10) prenijet je dio odredbi u prijedlog Općih uvjeta. S druge strane prijedlog Općih uvjeta je dopunjen posebnim poglavljem o mjerama zaštite krajnjih kupaca.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 24. siječnja 2015. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-15"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-15 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke