Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

Na temelju članka 52. stavka 8. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13), a na prijedlog operatora tržišta električne energije te uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava, Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela Metodologiju za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (Narodne novine, br. 85/15) (dalje: Metodologija). O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 27. siječnja do 10. veljače 2015. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećeg subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA je, u skladu s odredbama članka 52. stavka 8. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13), dužna donijeti Metodologiju za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja.

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja do 10. veljače 2015. godine.

Metodologijom se određuje način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene, rezerve snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava i rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 10. veljače 2015. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2015-01"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2015-01 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke