Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

10. ožujka 2015. - Na 5. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 26. veljače do 8. ožujka 2015. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. veljače do 8. ožujka 2015. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 21. ožujka 2014. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14) (dalje: Metodologija).

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Metodologije koje su detaljnije obrazložene u Popratnom dokumentu uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog Metodologije).

Prijedlogom Metodologije mijenja se način izračuna fiksne mjesečne naknade, na način da se u izračun iste dodaje fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom. Fiksnu mjesečnu naknadu koju plaća krajnji kupac koji koristi javnu uslugu predlaže se formirati kao zbroj postojeće fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina i fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom. Pri tome je fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja opskrbe plinom vezanih za krajnjeg kupca, te se istu predlaže definirati kao 10% fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina za pojedini tarifni model.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 8. ožujka 2015. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2015-02"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2015-02 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke