Savjetovanje o Prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2016.-2025.

26. srpnja 2016. - O prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2016. - 2025. provedena je javna rasprava u trajanju od 7. ožujka do 21. ožujka 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti te ostalih subjekata:

 1. ENERGO d.o.o., Rijeka
 2. PLINARA d.o.o., Pula
 3. INA d.d., Zagreb
 4. Petrokemija d.d., Kutina
 5. Primorsko-goranska županija, Rijeka
 6. Grad Pazin
 7. Grad Kraljevica

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2016.-2025. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 7. ožujka do 21. ožujka 2016.

HERA odobrava Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), a savjetovanje se provodi temeljem članka 27. stavka 4. navedenog Zakona.

Prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2016.-2025. razrađen je u sljedećim poglavljima:

    Sažetak
    Uvod
1. Stanje plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
2. Tržište prirodnog plina
3. Očekivani transport prirodnog plina plinskim transportnim sustavom Republike Hrvatske
4. Razmatranje potrebe izgradnje novih kapaciteta transportnog sustava
5. Ostali zahtjevi i polazišta razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
6. Razvoj plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
7. Energetska učinkovitost sustava
8. Zaključak

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 21. ožujka 2016. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-01"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke