Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. ožujka do 8. travnja 2016. godine.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u svezi s člankom 34. stavkom 2. Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13, 14/14 i 95/15).

Prijedlogom Metodologije određuje se struktura troškova za utvrđivanje naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage, a koja se sastoji od stvarnih troškova građenja priključka, stvarnih troškova pripremno-završnih radova i stvarnih troškova izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 8. travnja 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-03"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-03 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke