Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

24. svibnja 2016. - Na 11. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. svibnja do 23. svibnja 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

17. svibnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), donijela Metodologiju utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava, ("Narodne novine", broj 155/14).

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem nove metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava, i to prvenstveno zbog usklađenja modela uravnoteženja plinskog sustava u Republici Hrvatskoj s modelom uravnoteženja u Europskoj uniji propisanog Uredbom Komisije (EU) br. 312/2014 o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (dalje: Uredba (EU) 312/2014). Donošenje nove metodologije predstavlja prvi korak prema usklađenju cjelokupnog zakonskog i podzakonskog okvira koji definira model uravnoteženja plinskog sustava u Republici Hrvatskoj (Zakon o tržištu plina, Pravila o organizaciji tržišta plina, Mrežna pravila transportnog sustava, Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava i Pravila korištenja sustava skladišta plina) s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014.

Javna rasprava će se održati od 18. svibnja 2016. do 23. svibnja 2016.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 23. svibnja 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-04"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke