Savjetovanje o Prijedlogu Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

15. rujna 2016. - Na 19. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. O Prijedlogu Izmjene Metodologije prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 25. srpnja do 1. kolovoza 2016. godine.

Tijekom javne rasprave nije pristiglo niti jedno očitovanje zainteresirane javnosti.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

25. srpnja 2016. - Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije donosi se na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i članka 30. stavka 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12, 14/14 i 102/15).

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Prijedlogom Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije propisuje se da će Hrvatska energetska regulatorna agencija u analizi ukupnih troškova poslovanja, provjerom količina i cijena koje uzrokuju pojedine troškove, a radi utvrđivanja opravdanosti iznosa pojedinih troškova poslovanja u budućoj regulacijskoj godini i njihovog uzimanja u obzir prilikom određivanja iznosa tarifnih stavki, posebno razmatrati i planske količine, parametre i troškove pomoćnih usluga. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 1. kolovoza 2016.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 1. kolovoza 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-08"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-08 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke