Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12, 14/14 i 102/15), HERA je na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2017. donijela Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (dalje: Metodologija). O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 25. srpnja do 8. rujna 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

25. srpnja 2016. - Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage donosi se na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14 i 102/05).

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Prijedlogom Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage propisuje se način utvrđivanja naknade za priključenje građevine krajnjeg kupca ili proizvođača na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, kao i za povećanje priključne snage već priključene građevine. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 8. rujna 2016. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 8. rujna 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-09"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-09 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke