Savjetovanje o Prijedlogu dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

10. listopada 2016. - Na 21. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. O Dopunama Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 16. rujna do 30. rujna 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

16. rujna 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava će se održati od 16. rujna do 30. rujna 2016. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 158/13) (dalje: Metodologija).

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem dopuna Metodologije zbog razloga koji su opisani u poratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: Prijedlog dopuna Metodologije).

Prijedlog dopuna Metodologije izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. rujna 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-11"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-11 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke