Poziv za podnošenje zahtjeva za klasifikaciju tehnologije proizvodnog modula u tehnologiju u nastajanju

U skladu s člankom 68. Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu (engl. Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators) (dalje: RfG) proizvođači proizvodnih modula tipa A mogu podnijeti odgovarajućem regulatornom tijelu zahtjev za klasifikaciju svoje tehnologije proizvodnog modula u tehnologiju u nastajanju najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu RfG-a.

U vezi sa zahtjevom proizvođač modula obavješćuje odgovarajuće regulatorno tijelo o ukupnoj prodaji te svoje tehnologije proizvodnog modula u sinkronim područjima u trenutku podnošenja zahtjeva za klasifikaciju u tehnologiju u nastajanju.

Proizvođač modula dostavlja dokaz da podneseni zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene u člancima 66. i 67. RfG-a.

Članak 66. RfG-a propisuje da se proizvodni modul može klasificirati u tehnologiju u nastajanju uz uvjet da je:

(a) riječ o modulu tipa A;

(b) riječ o tržišno dostupnoj tehnologiji proizvodnog modula; i

(c) da ukupna prodaja od te tehnologije proizvodnog modula unutar sinkronog područja u trenutku podnošenja zahtjeva za klasifikaciju u tehnologiju u nastajanju ne prelazi 25 % najveće razine ukupne maksimalne snage utvrđene u skladu s člankom 67. stavkom 1. RfG-a.

Članak 67. stavak 1. RfG-a propisuje da najveća razina kumulativne maksimalne snage proizvodnih modula klasificiranih u tehnologije u nastajanju u sinkronom području iznosi 0,1% godišnjeg najvećeg opterećenja u 2014. u tom sinkronom području.

U tu svrhu pozivaju se kandidati na podnošenje zahtjeva za klasifikaciju tehnologije proizvodnog modula u tehnologiju u nastajanju.

Kandidat treba HERA-i dostaviti dokaze da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene u člancima 66. i 67. RfG-a.

Zahtjev pošaljite na e-mail adresu hr najkasnije do 17. studenoga 2016. godine. Pritom molimo da u naslovu e-mail poruke navedete "Savjetovanje-2016-14".