Savjetovanje o Prijedlogu izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

16. prosinca 2016. - Na 26. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. O Izmjenama Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. studenoga do 30. studenoga 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. studenoga 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. studenog do 30. studenog 2016. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 158/13) (dalje: Metodologija). Nadalje, HERA je temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 10. listopada 2016. donijela dopune Metodologije ("Narodne novine", broj 91/16).

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjenama Metodologije zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: Prijedlog izmjena Metodologije).

Prijedlog izmjena Metodologije izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. studenog 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-15"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-15 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke