Savjetovanje o Prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027.

15. prosinca 2017. - Na 30. sjednici Upravnog vijeća HERA-e odobren je Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018. - 2027. O Prijedlogu Desetogodišnjeg plana je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 28. studenoga do 12. prosinca 2017. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je jedno anonimno očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. studenoga do 12. prosinca 2017.

HERA odobrava Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13, 14/14 i 16/17), a savjetovanje se provodi temeljem članka 27. stavka 4. navedenog Zakona.

Prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. razrađen je u sljedećim poglavljima:

    Sažetak
    Uvod
1. Plinski transportni sustav Republike Hrvatske
2. Tržište prirodnog plina
3. Očekivani transport prirodnog plina plinskim transportnim sustavom Republike Hrvatske
4. Razmatranje potrebe novih kapaciteta transportnog sustava
5. Ostali zahtjevi i polazišta razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
6. Razvoj plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
7. Energetska učinkovitost sustava
8. Zaključak

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 12. prosinca 2017. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-11"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-11 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke